Praktijkfolder en reglementen

De onderstaande folder is een samenvatting van de informatie die u op deze website kunt lezen.

Prakijkfolder CareXL

Privacyreglement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg

 

Klachtenreglement
Wkkgz voor huisartsenzorg en apotheken
Per 1 januari 2017 zijn huisartsen volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om u in te schrijven bij een geschilleninstantie. Vanaf 1 januari 2017 zijn wij daarom lid van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
Webadres: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)